Rosa Atlanta folk group image
Български културен център в Атланта

Български културен център в Атланта

Българският културен център в Атланта ще се стреми да запази и предаде българската народна музика, танци, и занаяти на всички интересуващи се от българския бит и култура. Желанието ни е да създадем център на българската традиция и занаяти, където освен танците и песните малки и големи ще могат да опитват своите умения в плетене, тъкане и бродиране, грънчарство, приготвяне на традиционни ястия и обредни хлябове. С помощта на нашата организация, хора с различни интереси ще могат да се събират, за да споделят знания, талант или творчески идеи или просто да прекарат приятно време с приятели.

Read More

About Us

Rosa was formed from a small group of enthusiasts in 2010. The goal was to preserve and further the Bulgarian culture and traditions in the United States. During the first two years, only authentic Bulgarian folk dances were taught. Since January 2013, with the help of the new choreographer Vesselin Vassilev, the group expanded its work to choreographed dances from different Bulgarian folklore regions and started performing at different events and occasions. The group conducts teaching sessions for traditional Bulgarian folk dances and aims to educate people of all ages and backgrounds about the richness of Bulgarian folklore. Furthermore, the purpose of the group is not only to educate, but to create a unique social and cultural environment and unite people sharing the common love for traditional Bulgarian culture.


Folk instrument image